کاتالوگ جدید پارسیس ۲

 

تولیدات جدید تولیدات جدید تولیدات جدید
تولیدات جدید تولیدات جدید تولیدات جدید
تولیدات جدید تولیدات جدید تولیدات جدید
تولیدات جدید تولیدات جدید تولیدات جدید
تولیدات جدید تولیدات جدید تولیدات جدید
تولیدات جدید تولیدات جدید تولیدات جدید
تولیدات جدید تولیدات جدید تولیدات جدید
تولیدات جدید تولیدات جدید تولیدات جدید
تولیدات جدید تولیدات جدید تولیدات جدید
تولیدات جدید    

 

تولیدات جدید پـارسیس سـرامیک

 

سرامیک های پرسلان لعابدار مات نرم (آمینو) و ضد اسید  

  1. کلیه سرامیک ها کالیبره و رکتیفای شده می باشد.

  2. سرامیک های جدید مقاوم در برابر اسیدها و بازها می باشد.

  3. سرامیک های پرسلان مات نرم (آمینو) مقاوم در برابر سایش و برای ۲۵۰۰۰ نفر در هر ساعت تردد مقاوم، تنظیم و تولید گردیده است.

  4. کلیه سرامیک ها با توجه به خصوصیات فوق ضد لغزندگی بوده و جهت بیمارستانها، مراکز بهداشتی، درمانگاه ها و... پیشنهاد می گردد.

  5. سرامیک های فوق در ابعاد ۸۰×۸۰ و ۶۰×۶۰ و ۴۰×۴۰ در حال تولید می باشد و نمونه طرحهای تولید شده در سایت و یا به سفارش شما مشتریان گرامی نمونه اصلی ارسال خواهد گردید.

 

 

واحـد روابط عمومی مشتریان ۴۰۴۰-۱۱۹-۰۹۱۲ خلیلی

تولیدات جدید

 

 

 

سرامیک های پرسلان لعابدار مات نرم (آمینو)

 

 

تولیدات جدید تولیدات جدید تولیدات جدید تولیدات جدید تولیدات جدید
PST ۱۰۱۰۰ - ۶۰x۶۰ PST ۱۰۲۰۰ - ۶۰x۶۰ PST ۱۰۳۰۰ - ۶۰x۶۰ PST ۱۰۴۰۰ - ۶۰x۶۰ PST ۱۰۵۰۰ - ۶۰x۶۰
تولیدات جدید تولیدات جدید تولیدات جدید    
PRS ۱۳۰۰۰ - ۴۰x۴۰ PRS ۱۴۰۰۰ - ۴۰x۴۰ PRS ۱۵۰۰۰ - ۴۰x۴۰